akupunktur aktuell

Mellanbygdens Massage & Akupunktur

Skolgatan 29 915 34 Ånäset

070- 32 47 888

evaglaas@gmail.com

TCM

Akupunkturen är ca 3500 år gammal som vårdform. TCM akupunktur skall inte jämnföras med västerländs akupunktur.

 

Som TCM akupunktör arbetar man utifrån ett holistiskt tänkande. Diagnos ställs utifrån en helhetsbild av patienten. Det innebär att man bl a tittar på allmäntillstånd, inre/yttre faktorer, yttre patogener, åldre,

 

TCM akupunkturens holistiska tankesätt gör att man behandlar både sjukdomstillstånd och allmäntillstånd,

vilket gör att behanlingen blir specifik utifrån just dina förutsättningar.

 

Akupunktur kan vara bra för både akuta och kroniska tillstånd som t ex;

Ryggsmärtor, smärta och värk i muskler och leder, ischias, allergi, astma, eksem, huvudvärk, migrän, mag- och tarmproblem, urinvägsbesvär, kvinnosjukdomar, PMS.

Stressrelaterade problem som sömnpbroblem, oro och nedstämdhet.