Koppning

Mellanbygdens Massage & Akupunktur

Skolgatan 29 915 34 Ånäset

070- 32 47 888

evaglaas@gmail.com

 

Koppning är en mycket gammal metod, man har hittat spår från 3000 år f.Kr i Mesopotamien.

Inom den kinesiska medicinen har metoden troligtvis använts parallellt med akupunkturen

under lång tid. I Europa har det koppats från medeltiden och framåt även om metoden mer eller mindre försvann under mitten av 1900 talet.

 

Koppning förekommer i olika metoder beroende på vad man vill uppnå.

 

Koppning förbättrar Qi;s rörelse, får Qi att röra sig.

Tar bort blockeringar och stagnationer

Underlättar cirkulation av Qi och blod,

Reglerar Yin & Yang och eliminerar patogener.